V sobotu 18. prosince 2010 se v Restauraci u Zámečku uskuteční Volební valná hromada OFS Blansko. Delegáti jednotlivých klubů na ní budou volit nový výkonný výbor a předsedy Okresního Fotbalového Svazu Blansko.

Volba členů výkonného výboru by měla probíhat tajně, volba předsedy veřejně. Pokud bude kandidátů na předsedy více, bude volba probíhat také tajně.

Kluby mohou předkládat návrhy na kandidáty na jednotlivé funkce, nejpozději však tři dny předem. Podrobný volební řád VH OFS už zástupci klubů obdrželi v elektronické podobě.

Prezentace zástupců oddílů je od 8:30 do 9 hodin.