V sobotu 11. prosince proběhlo v sálu Restaurace Punkva doškolení trenérů s platnou licencí C v působnosti OFS Blansko. Na tomto školení si mohli trenéři prodloužit stávající licenci, jejíž platnost končí k poslednímu dni tohoto roku.

Na školení přednášeli prověření řečníci z řad trenérů jako jsou Jan Nečas, Ján Torda, Michal Šenkeřík a předseda komise trenérů Josef Šenkeřík. Přednášku o zdravovědě obstaral MUDr. Dušan Tenora.

Doškolení se zúčastnilo zhruba třicet trenérů.

Další pravidelné školení trenérů licence C proběhne na jaře 2011.