facrOd nové sezóny nás všechny působící v amatérském fotbale čekají velké změny. Do platnosti totiž vstoupí nový přestupní řád, který ruší doposud používané způsoby transferů jako je třeba střídavé starty nebo hostování.

Konec hostování

Ano je to tak, tolik oblíbenému hostování hráčů je už konec. Amatérští fotbalisté už napříště mohou pouze přestoupit. Podle myšlenek FIFA totiž nemůže amatér hostovat, pokud nemá profesionální smlouvu. No a mít hráče s profesionální smlouvou není úplná sranda. Měsíčně mu totiž musíte platit nejméně 5 tisíc korun a to není zrovna málo.

Napříště tedy budou všichni fotbalisté do nového klubu rovnou přestupovat. Pokud se mateřský a nový klub dohodnou, může hráč přestoupit v letním nebo zimním přestupním termínu, případně v obou. Výše odstupného v tomto případě závisí na dohodě obou klubů.

Přestupní termíny

Letní přestupní termín začíná 1. července a končí 22. září. Zimní přestupní termín začíná 1. ledna a končí 31. března. Takže i přestupní termíny doznaly změny, nyní jsou kratší.

Volný pohyb hráčů

Nový přestupní řád zavádí úplnou novinku a tou je tzv. Volný pohyb hráčů. V termínu od 1.6. do 20.6. může hráč přestoupit kam se mu zlíbí a mateřský klub mu v tom nemůže žádným způsobem zabránit. Jako kompenzace náleží mateřskému klubu odstupné, jehož výši nový přestupní řád určuje. Tohle odstupné hradí nový klub přímo Fotbalové asociaci, nikoliv mateřskému klubu. FAČR pak částku mateřskému klubu přepošle. Získá tím plnou kontrolu nad volným pohybem hráčů.

Z tabulek uvedených v novém přestupním řádu také vyplývá, že všichni hráči starší než 33 let, přestupují v rámci volného pohybu hráčů zcela zdarma.

Budoucnost ametérského fotbalu

Co nový přestupní řád přinese v této chvíli zřejmě vůbec nikdo neví. Každopádně nová úprava dává větší možnosti hráčům, budou mnohem svobodnější a budou si moci kluby sami vybírat. A samozřejmě si vyberou ty nejlepší. Kluby kde mají nejlepší hřiště, zázemí, trenéry, šikovné hráče, dobrou partu a nebo taky nejvíc peněz…

Plné znění přestupního řádu