Už při sestavování termínové listiny jarní části naznačovalo otálení Lomnice s hlášenkami, že buď došlo k nějaké chybě nebo má Lomnice problémy. Skutečností je bohužel to druhé.

Ještě 22. března psal Jan Borkovce v emailu vedení OFS, že se snaží dát dohromady kádr pro jarní část, neboť mají nedostatek hráčů. O šest dní později už nabyl tak optimistický. Oznámil odhlášení ze soutěže a ostatním týmům nabídl hráče, kteří stále mají zájem hrát kopanou k transferu.

Po včerejším zasedání STK je vše už definitivní.

Družstvo mužů Sokola Lomnice odstupuje ze soutěže pro malý počet hráčů. Výsledky tohoto družstva budou anulovány. Klub se stává prvním sestupujícím ze III.třídy. Od sezony 2017/18 se může přihlásit do základní soutěže – IV.třídy

Sokol Lomnice bude navíc muset zaplatit pokutu 8 tisíc Kč.