Jak budou pískat rozhodčí?

Jedna z věcí, která si myslím že by byla třeba na naší okresní úrovni vylepšit, je informovanost klubů ohledně posuzování určitých situací rozhodčími. Fotbal se vyvíjí, pravidla se uzpůsobují novým trendům a trenéři a lidé z vedení klubů mají často informace o změnách ve výkladu pravidel pouze z televize.